Askel kohti helpompaa kuomun suunnittelua

Kuomu.Pro on saanut rahoituksen vuodelle 2024, jolla kehitetään automaatioteknologioita. Hankkeen tavoitteena on automatisoida ja kehittää veneen kuomun mittaukseen, suunnitteluun sekä valmistukseen liittyviä osa-alueita. Lisäksi hankkeessa kehitetään puitteita kansainvälistymiselle.

Hankkeen rahoituksessa on mukana:

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) sekä Otsakorpi Säätiö.

Hankkeen mahdollisuudet ovat suuret ja sen onnistuessa hyvin, pystymme tukemaan laajaa kuomuntekijäverkostoa niin Suomessa kuin ulkomailla.

EU logo